משאית כבדה מרצדס ארוקס משא תומך 6X4 שטח

מרצדס ארוקס: הכוח החדש להובלה בשטח
כלמוביל רכבי הובלה והיסעים מציגה את משאית מרצדס ארוקס משא תומך 6X4 החדשה. מרצדס ארוקס היא משאית ייעודית לענפי הבנייה...
החל מ:תשלום חודשי החל מ-
מחיר מחירון מקדמה – 30% תשלום חודשי ל-36 חודשים יתרה לסוף תקופה 30%
  • * התשלום החודשי הינו קבוע.
  • * המחירים הנקובים אינם כוללים מע"מ.
  • * המחיר אינו כולל עמלה הקמה.
  • * מותנה בקבלה ובחתימת המסמכים הנדרשים ואישור כלמוביל פתרונות מימון בע"מ (מ.רישיון 54378)
  • * אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
קבלת הצעת מימון לארוקס משא תומך 6X4 שטח
מעוניין לקבל הצעה למימון ארוקס משא תומך 6X4 שטח שלך? אנו בכלמוביל פתרונות מימון נשמח לספק לך פתרונות מימון בתנאים נוחים


קבלת הצעה