שאלות נפוצות

איך מפעילים את דיבורית ה-Bluetooth?*

הוראות הפעלה ל Bluetooth במוניות : 

לסנכרון הטלפון עם הדיבורית ברכב השתמש בגלגלת השליטה ברדיו.
לחץ על לחצן ה- TEL שברדיו.
בחר ב- data/connection. שבתחתית המסך באמצעות הגלגלת.
בחר ב- Bluetooth telephones
התחל סריקה של מכשירים זמינים, לחץ update.
בחר בטלפון שלך ואשר, יתכן ותתבקש להזין קוד או שכבר יוצג קוד אוטומטי.
אשר את הקוד, לאחר מכן אשר את התחברות בהודעה שהתקבלה בצג הטלפון (במידה ותתבקש להזין קוד הזן את הקוד שרשמת קודם ברדיו).
זהו, הטלפון מסונכרן עם הרדיו. 
לחיבורiPhone  יש לבחור באופציהsearch by phone  ובמקביל לבצע סריקה במכשיר ה- iPhone לעזרי Bluetooth. בחר ב- MB mobile ברשימת העזרים שנמצאו במכשיר הטלפון.

 

הוראות הפעלה ל Bluetooth בדגם הספרינטר החדש המצויד במערכת שמע מדגם Audio 10:

לפני שידוך בין מכשיר הסלולרי למערכת השמע וודא שפונקציית ה- Bluetooth במצב פעיל.

לשם כל יש ללחוץ על לחצן SYS  ולדפדף באמצעות לחצני החיצים עד לתפריט ה – Bluetooth

ולהפעילו באמצעות לחצן ה- OK.

על מנת לשדך בין המכשיר הסלולרי למערכת השמע לחץ על לחצן TEL.

בחר ב- Bluetooth telephone ואשר באמצעות לחצן ה- OK.

בחר ב Update ואשר באמצעות לחצן .OK

מערכת השמע תתחיל לחפש אחר מכשירים סלולריים זמינים.

בחר במכשיר הסלולרי שלך באמצעות לחצני החיצים ואשר באמצעות לחצן OK ולאחר מכן הקש קוד בן 4 ספרות אשר אותו יש להקיש גם במכשיר הסלולרי אשר ברשותך.

 

מהי תדירות הטיפולים ברכב שלי?

ניתן לפנות לספר הטיפולים או למוקד שירות הלקוחות לבירור תדירות הטיפולים הנדרשת לרכבך.

מה המשמעות של נורות אזהרה נפוצות בלוח המחוונים?

כל האמור לעיל בא להשלים  את כללי הנהיגה על פי תקנות התעבורה ואת הוראות היצרן כמפורט בספר התפעול של הנהג ואינו בא במקומן.

 

נורות נפוצות במוניות:

נורת ביקורת אבחון מנוע f01 :

כאשר מנורת אבחון המנוע נדלקת יש להגיע למרכז שירות מורשה על מנת לבדוק את הסיבה להופעת הנורה.

 

נורות נפוצות במסחריות :

נורת ביקורת למסנן האוויר f02 :

כאשר מסנן האוויר סתום תופיע מנורת ביקורת צהובה של מסנן האוויר. יש לגשת למרכז שירות מורשה על מנת להחליף את מסנן האוויר.


נורת ביקורת אבחון מנוע  f03:

כאשר מנורת אבחון המנוע נדלקת יש להגיע למרכז שירות מורשה על מנת לבדוק את הסיבה להופעת הנורה.

 

נורות נפוצות במשאיות :

תקלה במשאיות מלווה בהודעת טקסט או צלמית כנ"ל:

f04

– ראו הסבר מפורט בספר נהג.

כיצד מכוונים את השעון ברכב?

כיוון שעון במוניות – 

באמצעות החצים בגלגל ההגה, בחר בתפריט settings "הגדרות" בלוח המחוונים. לחץ O.K
בחר ב- time/date "תאריך ושעה" ולחץ O.K
בחר ב- Time ולחץ O.K. באמצעות החצים כוון את השעה ואשר שנית ב- O.K.

 

כיוון שעון ברכבים  מסחריים ללא לחצני שליטה מההגה:

לחץ על לחצן M בלוח השעונים עד שספרות השעה יחלו להבהב. לחץ על לחצן + או – לכיוון השעה.

 

כיוון שעון ברכבים מסחריים עם לחצני שליטה מההגה:

לחץ על לחצן התפריטים שבגלגל ההגה עד הופעת תפריטSetting  בצג ולאחר מכן על לחצן חץ למעלה, על מנת להיכנס לתפריט המשנה. לחץ על לחצנים + או –  שבגלגל ההגה עד הופעת Clock/date וכוון את השעה בעזרת לחצני ה +, – שבגלגל ההגה.

 

כיוון שעון במשאיות –  כיוון שעון במשאיות מבוצע באמצעות הטכוגרף – ראו הסבר מפורט בספר הוראות הפעלת הטכוגרף המצורף לספר הנהג.

איך מבררים את הקוד הסודי של הרדיו?

 יש לשלוח צילום רישיון רכב ותעודה מזהה דרך מרכז השרות המטפל או ישירות לפקס 03-9153018 ולציין את הבקשה וטלפון לחזרה.

כיצד מעדכנים העברת בעלות ברכב משומש?

רכשת רכב יד שנייה/משומש? תוכל להעביר עותק העברת בעלות ותעודה מזהה בצירוף מס' הטלפון לפקס 03-9153038  או לכתובת הדוא"ל Mercedes.Online@colmobil.co.il

מהן שעות הפעילות של מרכזי השירות?

ראו לשונית מרכזי שירות באתר.

כיצד יודעים מהו לחץ האוויר המומלץ בצמיגים?

לחצי אויר בפרטיות :

טבלת לחצי אוויר ממוקמת בחלקו הפנימי של פתח התדלוק.

 

לחצי אויר במסחריות :

מדבקת לחצי האוויר ממוקמת על בסיס מושב הנהג.

 

לחצי אויר במשאיות :

פרטים מופיעים בספר הרכב (לחץ האוויר שונה מאוד ממשאית למשאית ונקבע בהתאם לגודל הצמיגים).