מה זה יורו 6 ?

יוני 2013
תקני "יורו" או בשמם המלא European Emissions Standards הם סדרה של תקני זיהום אוויר של האיחוד האירופאי, המכתיבים דרישות תקינת זיהום אוויר מכלי רכב. תקני יורו, החל ביורו 1 משנת 1993 ועד ליורו 6 שייכנס לתוקף בסוף שנת 2013, מגדירים את כמות פליטת המזהמים הנפלטת לאוויר מכלי רכב חדשים הנמכרים במסגרת האיחוד האירופאי (שמדינת ישראל אימצה).

השימוש בתקני יורו החל כאמור בשנת 1993, והגדיר את כמות פליטת המזהמים המותרת מכלי רכב. תקנים אלו הולכים ונהיים מחמירים יותר ויותר כדי למנוע או לצמצם זיהום אוויר שמקורו בכלי רכב ולשמור על הסביבה. תקן יורו 6 שייכנס לתוקף עם סיום שנת 2013 הוא המחמיר ביותר עד עתה, ומגדיר רמות פליטה נמוכות מאד של תחמוצת חנקן NOx ושל חלקיקים PM, הרלבנטיים במיוחד למשאיות.

ההחמרה בתקני הזיהום לאורך השנים הציבה בפני יצרני המשאיות אתגר טכנולוגי קשה מאד, כאשר לצד הדרישה שמגיעה מהשוק לאור מחירי הנפט לחסכון בדלק ולהקטנה של צריכת הדלק, המנועים נדרשו להיות גם נקיים יותר.

בשלבים הראשונים – יורו1, יורו 2 ויורו 3 – היצרנים הצליחו להתמודד עם תקני הפליטה בעיקר באמצעות שיפור מנועים קיימים על ידי שימוש במערכות הזרקת סולר ומגדשי טורבו שהפכו את תהליך השריפה בבוכנה ליעיל יותר. תקן יורו 4 שהיה מחמיר מאד יחסית לתקנים שקדמו לו, דרש כבר שיפור משמעותי ברמות הפליטה שהגיע בדמות שני סוגי טכנולוגיות: הממיר הקטליטי הסלקטיבי SCR שסינן את גזי הפליטה היוצאים ממערכת הפליטה של המשאית ודרש שימוש בתוסף אוראה או AdBlue, וטכנולוגיית מחזור גזי הפליטה EGR שבה "ניקוי" גזי הפליטה נעשה בתוך המנוע.

תקן יורו 6 נכנס לתוקף כאשר יצרני המשאיות כבר מנוסים בהפחתת גזי הפליטה, ולאחר שנים ארוכות של מחקר ופיתוח בתחום. מרבית יצרני המשאית מגיעים ליורו 6 עם מנועים חדשים ולא עם מנועים ששופרו על מנת לעמוד בתקן החדש. במנועים אלו יש שילוב של ממיר קטליטי סלקטיבי, יחד עם מחזור גזי פליטה ולוכדי חלקיקים. 

להפיכתן של המשאיות לנקיות יותר יש תועלת ברורה לחברה ולסביבה, אך יש לה גם מחירים. הנשיאה של מיכלי אוראה למשל המתחייבים לצורך הפעלת הממיר הקטליטי הסלקטיבי מגדילה את המשקל העצמי, מערכות נוספות במנוע כמו מערכת EGR מסבכות את פעולתו ודורשות העברה של צינורות וומכלולים נוספים, ובמקרים מסוימים משימת הפחתת הזיהום אינה עולה בקנה אחד עם משימת הקטנת צריכת הדלק. ההתמודדות עם האתגר הטכנולוגי הלא פשוט הזה מביא במקרים רבים לכך שמשאיות "נקיות" יותר הן גם משאיות יקרות יותר – לרכישה ולתפעול. 

מה זה יורו 6 ? מה זה יורו 6 ? מה זה יורו 6 ? מה זה יורו 6 ? מה זה יורו 6 ?