הצהרת נגישות

באתר כלמוביל רכבי הובלה והיסעים הושקעו מאמצים ומשאבים על מנת להנגיש את המידע והשירותים הכלולים בו בהתאם לדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.

רמת הנגישות באתר

  • התאמות הנגישות בוצעו עפ"י הנחיות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA.
  • האתר נבדק ונמצא מתאים לצפייה בדפדפנים Chrome, Firefox וInternet Explorer-. יש לשים לב כי ישנה אי תאימות בגרסאות Internet Explorer 8 ומטה.
  • האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החצים, Enter, Tab ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
  • האתר מותאם לשימוש בטלפון הסלולרי.
  • בראש הדף מצוי כפתור לשינוי ניגודיות הצבעים באתר לשיפור הנראות של הטקסט עפ"י העדפת המשתמש.
  • כמו כן, לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

תפעול האתר ועזרי נגישות

יצירת קשר עם רכז הנגישות של החברה

בכל בקשה או שאלה בנוגע לנגישות האתר, ניתן לפנות ל מר הנריך קובלסקי, בטלפון 054-7730020, פקס03-9153625, דוא"לhenry.k@colmobil.co.il

תאריך עדכון אחרון: 24/04/2017